loading...

Styrelsen

Ordförande

Göran Larsson
0706-34 20 12
Kassör
Bo Lundstedt
0704-99 74 86
Sekreterare
Monica Strömbäck 0702-40 92 60
Ledamot
Lennart Svensson
0708-98 07 43
Ledamot
Roger Pålsson
0702-00 40 51
Suppleant
Ingrid Johnsson
Suppleant
Marie Wernberg
0733-82 93 41

Facebook

Länkar

 Djurparken HBG
www.djurparken-hbg.se

Riksförbundet Svensk fågelhobby
​www.fagelhobby.nu

Djurfoder
www.melorm.dk

Kalendern

Månadsmöte
Måndagen den 11 november kl 19.00 i scoutgården.
Mats Wettergren håller föredrag
Fika till självkostnadspris 25 kr.
Välkomna!

Månadsmöte
Måndagen den 14 oktober kl 19 i scoutgården.
Bent Hansen kommer och håller föredrag.
Fika till självkostnadspris a 25 kr
Välkomna!

Månadsmöte
Måndagen den 9 september kl 19 i scoutgården.
Diskussion inför fågelmarknaden.
 

Fågelmarknad
Lördagen den 28 September är det fågelmarknad i Scoutgården, piongatan 1 Höganäs 10.00-13.00
Mer info hittar du under fliken:
Vår Förening