loading...

Styrelsen

Ordförande

Göran Larsson
0706-34 20 12
Kassör
Bo Lundstedt
0704-99 74 86
Sekreterare
Monica Strömbäck 0702-40 92 60
Ledamot
Lennart Svensson
0708-98 07 43
Ledamot
Roger Pålsson
0702-00 40 51
Suppleant
Johan Nilbo
0706-909697
Suppleant
Marie Wernberg
0733-82 93 41

Facebook

Länkar

Djurparken HBG
www.djurparken-hbg.se
Riksförbundet Svensk fågelhobby
​www.fagelhobby.nu
Djurfoder
www.melorm.dk
Nordsjällands Fågelpark
https://fugleparken.dk/
Tropikariet Helsingborg
https://tropikariet.com/

KALENDER